Litt historie

LITT HISTORIE

American Cruisers Club, Acc Eidsvoll

 

Klubben ble stiftet på ettervinteren 1983 av entusiaster med tilknytting til amcarmiljøet på Minnesund. Den nystiftede klubben tok navnet American Car Club Eidsvoll, og søkte tilslutning med American Car Club Of Norway (ACCN) som i dag heter Amcar. 

Det interne arbeidet i klubben har vært preget av ro og stabilitet og utskiftingene i styret har vært små gjennom snart 40 år. Foruten Asle Hoel-Knai, har Jon S. Braaten, Trygve Schjerpen, Torbjørn Midtskog, Roar Midtskog, Gunnar Olsen og Fred Røvik hatt Presidentvervet. 

Ved stiftelsen i 1983 ble det bestemt at klubben skulle drives med små økonomiske midler. Dette førte blant annet til at klubbmøtene ble holdt på forskjellige steder rundt om i distriktet, noe som dessverre førte til en avskalling av medlemsmassen og dalende interesse. Tanken om et eget klubblokale begynte derfor å ta form. 

Et samarbeid med Romerike Gammelbilklubb førte til den første Motorhistoriske Jubileumsutstillingen i 1993. Planarbeidet med denne og et forventet økonomisk resultat, satte fart i tanken om eget klubblokale. Da klubbmedlem Jon S. Braaten kjøpte den gamle Eidsvoll Rørmøbelfabrikk var tiden inne til å realisere drømmen. 

Så etter mange år med omflakkende tilværelse flyttet i 1992 Acc Eidsvoll inn i egne lokaler i Mølla som stedet kalles daglig. Der har klubben store og hyggelige lokaler i 2. etasje. Klubben har møte hver 3. tirsdag i måneden, i tillegg holdes det som regel årsfest i februar og Farm Convention i Hurdal i august. 

I 1998 valgte ACCE å gjennomføre en Motorhistorisk Jubileumsutstilling nr. 2. Med en medlemsmasse på bare 40 medlemmer var dette et stort løft. Takket være en iherdig og helhjertet innsats fra alle, samt hjelp fra familie og venner, ble også dette en suksess. 

I 2008 var American Cruisers Club Eidsvoll 25 år. Dette markerte vi med en Motorhistorisk Jubileumsutstillingen nr. 3. Denne gangen samarbeidet vi også med Romerike Gammelbilklubb som selv feiret sitt 25 års jubileum dette året. 

I 2009 fikk vi endelig vår egen hjemmeside. 

Besøksadresse: www.acceidsvoll.no