Personvernerklæring for ACC Eidsvoll


1. Behandlingsansvarlig

Fred Røvik er på vegne av ACC Eidsvoll behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre brukere, kun ved henvendelse på mail eller telefon: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg, samt å administrere medlemskap, påmelding/deltagelse i aktiviteter.


4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes iht. pkt. 3. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).


5. Innhenting av personopplysninger

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Les mer om bruk av informasjonskapsler her: COOKIES/personvern


6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.


7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt medlemskap, påmelding/deltagelse i aktiviteter, lagres i inntil 3,5 år.


8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.


Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

president@acceidsvoll.com

ACC Eidsvoll

Postboks 27

2094 Minnesund